Zavřít
Vstoupit Následujte nás

3S.cz

Odborná sekce

S3 Cloud Objektové úložiště

11.09.2019, 20:13

Společnost 3S.cz představila Objektově orientované Cloudové úložiště dat na platformě Hitachi Content Platform. Úložiště je postaveno dle standardů S3 REST API, což zjednodušuje integraci se stávajícími aplikacemi, přímou podporu pro sdílení ve Windows a také integraci s většinou zálohovacích řešení.

invite

 

Služba je S3 úložiště je kompatibilní s Amazon S3 REST API, což mimo jiné umožňuje:

  • přístup k datům kdykoliv a odkudkoliv
  • sdílení dokumentů napříč různými platformami (Notebook, Mobilní zařízení)
  • zabezpečení https a enkrypcí uložených dat
  • multi-node architektura objektového úložiště, kde jsou data uložena duplicitně na různých místech

 

Objektové úložiště 

Objektové úložiště je řešením umožňujícím udržet pod kontrolou příval nestrukturovaných dat. Jeho nasazení dává smysl zejména tam, kde koncept klasického sdílení CIFS/NFS naráží na své limity v kapacitách, počtech souborů, paralelismů. Objektová orientace S3 Cloud úložiště znamená, že data jsou ukládána společně s metadaty. Každý uložený soubor má odpovídající metadata generovaná systémem a jsou podporovány i uživatelská metadata. Metadata mají informační hodnotu pro případné indexace vyhledávání a zároveň řídí životní cyklus uložených objektů z hlediska případné garance nesmazatelnosti, retenční doby či verzování.

 

 Klíčové vlastnosti S3 Cloud úložiště

Data v České republiceObjektové S3 úložiště je umístěno v datovém centrum dle nejvyšších standardů. Důležitým aspektem je umístění dat na území české republiky, což je výhodné jak z hlediska řady právních aspektů, tak přímým připojením do uzlu NIX.CZ garantující pro české prostředí vyšší rychlosti a kratší odezvy.

Český zákon o archivnictvíHitachi Content Platform na kterém je infrastruktura S3 cloudu postavena, splňuje podmínky dané českým zákonem o archivnictví (§ 499) a příslušnými evropskými normami, jako je ISO 14721:2003 pro referenční model otevřeného archivačního informačního systému (OAIS) a dále ISO 15801:2004, doporučení pro důvěryhodnost a spolehlivost elektronicky zobrazovaných a uchovávaných informací.

S3 Cloud BezpečnostTechnologie je založená na multinodovém clusteru, který je odolný proti výpadku až poloviny nodů, přičemž každý nod je jištěn svojí vlastní RAID6 paritou. Objektová storage automaticky udržuje dvě nezávislé kopie dat na různých nodech clusteru.

S3 Objektová ReplikaceÚložiště lze plně pronajmout jako službu provozovanou v rámci S3 cloudu. Vzhledem k flexibilitě platformy může uživatel realizovat privátní cloud úložiště v rámci vlastní infrastruktury. Toto privátní úložiště je možné replikovat do našeho S3 cloudu a zajistit tak bezpečnost skrze geodistribuci dat.

S3 Health CheckŘešení obsahuje řadu health-check mechanismů jako jsou kontrola integrity, kontrola neměnnosti, kontrola počtu kopií objektu. Lze vytvářet NameSpace (obdoba adresářů), kde lze garantovaným způsobem vynutit retenční pravidla neměnnosti a nesmazatelnosti v souladu s příslušnými zákonnými regulacemi.

S3 Cloud EnkrypceData mohou být zabezpečena nejen kryptovaným přístupem, ale i kryptovaným uložením dle standardů AES256. Metadata objektů nejsou zpřístupněna do veřejného prostoru.

S3 Cloud BackupObjektové S3 cloud úložiště může být součástí Vaší firemní strategie bezpečnosti – data „poslední záchrany“ uložena mimo firmu. Většina současných zálohovacích SW umožňuje integraci s tímto typem objektového úložiště.

 

Pro cenovou specifikaci nás prosím kontaktujte. Příklady použití:

S3 úložiště jako cíl pro zálohy mimo lokalitu firmy

Objektové úložiště v cloud prostoru je čím dál častěji podporováno jako cílový repositář pro různé zálohovací SW. Uživatel tak nemusí řešit komplikované mechanismy geografického vydělení záchranných dat mimo firmu starými a neflexibilními způsoby (jako například fyzický transport zálohovacích pásek do bankovní úschovy). Nabízí se využít přímou integraci zálohovacích software s S3 objektovým úložištěm. Tuto podporu například mají VEEAM, COMMVAULT, VeritasNetWorker a další. Příklad ukázky jednoduchosti integrace S3 úložiště s nejznámějším zálohovacím řešení VEEAM Vám přineseme v dalších článcích v rámci odborné sekce.

S3 úložiště integrované jako sdílený disk

Objektové úložiště využívá pro přístup využívá REST API na protkokolu HTTPs. Tento způsob komunikace byl díky úsilí Amazonu přijmut mezi výrobci objektově orientovaných úložišť jako standard. Kompatibilita umožňuje používat existující nástroje pro práci s objektovými úložišti včetně přímé integrace tohoto způsobu komunikace do Windows. Příkladem integrace S3 Objektové storage do klientské instance Windows jsou například: CloudBerry ExplorerS3 Browser nebo TntDrive